Фондација Владимир Лабат Ровњев

Владимир Лабат Ровњев - вајар, сликар, графичар, кантаутор, композитор, песник и дизајнер...

Циљеви Фондације

  • развој и сазревање креативне свести генетског наследног потенцијала код појединаца и група;
  • проналажење талената код деце, нарочито код деце са посебним потребама, и помоћ таквим појединцима у њиховом развоју и сазревању;
  • спознаја и очување традиције и њена употребна вредност у свакодневном животу;
  • очување и брига о употреби и развоју делатности дарованог простора (уметнички атеље, изложена дела и др);
  • развој српске традиције и очување светиња на простору Фрушке Горе;
  • промоција културних вредности кроз све видове уметничког стваралаштва;
  • заштита природе, ваздуха, воде, земље и свега другог што чини еколошки здраву животну средину.

О Оснивачу

Владимир Лабат Ровњев - вајар, сликар, графичар, кантаутор, композитор, песник и дизајнер. Последњих пар деценија трагалац духовних стварности. Од оца Стевана, професора физичке културе, и мајке Олге, такође професора физичке културе, чија је породица Ровњев, као истакнуто руско племство, уметношћу надарена, стигла на ове просторе 1920. године.

В. Р. Лабат је и учесник бројних самосталних и групних изложби, концерата у земљи и иностранству и учествовао је у стотинак телевизијских наступа, радио и новинских интервјуа. Добитник је више награда на јавним конкурсима и изложбама код нас и у свету.

Аутор је многих спомен обележја, грбова, знакова, плакета, значака, одликовања, повеља као и архитектонско-ентеријерских ликовних решења у простору.

Живи и ради на Поповици и Петроварадинској тврђави на Фрушкој Гори.